ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Boon Taxateurs kan het verplichte energielabel (energieprestatiecertificaat) voor Uw woonhuis of appartement verzorgen. De kosten voor het laten opstellen van een energiecertificaat bedragen € 195,- inclusief BTW voorrij- en administratiekosten. Op het taxatie-opdrachtformulier kunt U een opdracht geven voor laten uitvoeren van een energieprestatiecertificering.
Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht dat bij bouw, verkoop en verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen op het moment van een transactie een energieprestatiecertificaat aanwezig moet zijn. Bij verkoop zal de notaris controleren of er een geldig certificaat aanwezig is. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie. Het certificaat is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig.

Certificering van een bestaand gebouw kan alleen gebeuren door een erkend gecertificeerd adviseur. De adviseur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De adviseur meldt het energieprestatiecertificaat bij een daartoe door de minister van VROM aangewezen instelling. De Certificerende Instellingen voeren steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole uit op de afgemelde energieprestatiecertificaten. Deze methodiek is te vergelijken met die bij het afmelden van auto's bij een APK-keuring. Daarmee is de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat zeker gesteld. Voorts worden de gegevens aan het Kadaster doorgegeven voor de registratie van het certificaat.